Slovensky raj.info

Slovenský raj > Príroda German version  Slovak version     
 
 
 
  Rokliny
  Údolia a doliny
  Jaskyne
  Lokality
  Fauna
  Flóra
  
  História
 
 Príroda1 / 2
>> pokračovanie 
 

    Národný park Slovenský raj sa nachádza v severovýchodnej oblasti Slovenského rudohoria. Patrí do celku Spišsko-gemerský kras. Na severe hraničí s Hornádskou kotlinou, na západe a severozápade s Nizkými Tatrami a na juhu s časťou Slovenského rudohoria. Jeho veľkosť je viac ako 200 km2 a rozprestiera sa na území okesov Spišská Nová Ves a Poprad. Priemerná nadmorská výška sa pohybuje od 800 do 1100 metrov nad morom.

    Z celkového pohľadu možno jeho územie podľa povrchového členenia rozdeliť na dve rozličné skupiny. Do prvej patria vysoko položené náhorné plošiny. Tieto z pôvodne kopaktnej tabule územia Slovenského raja vyformovala v období horotvorných procesov voda. Ide o planiny s malými výškovými rozdielmi, miestami ohraničené strmými zrazmi.