Slovensky raj.info

Slovenský raj > Šport German version  Polish version     
 
Šport

 

   Lezenie :

Lezecká činnosť je povolená len vo vyhradených priestoroch skalného útvaru Tomášovský výhľad. Na tomto skalnom útvare sa nachádza približne 100 ciest dĺžky do 40 metrov. Obtiažnosť ciest sa pohybuje v rozmedzí stupňov 3 až 9+, prevážne však okolo stupňa 6. Väčšina ciest je zaistená borhákmi. Skalou je vápenec miestami, hlavne v spodnej časti mierne lámavý. Lezenie je tu povolené celoročne.

   Turistika :

Pohyb po území národného parku Slovenský Raj je povolený len po značených turistických chodníkoch a v povolenom smere. S výnimkou dočasných uzavretí lokálných oblasti, z technických alebo iných príčín, je povolený pohyb po turistických trasách celoročne. Bližší popis jednotlivých vybraných trás nájdete v sekcií Príroda a v jej posekciach rokliny, doliny, lokality.

   Splavovanie Prielomu Hornádu :

Žiadosť na splavovanie kaňonu Prielom Hornádu sa podáva na Správu NP Slovenský raj, Letecká 3, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.053/4422010. Túto žiadosť so stanoviskom Správy NP postúpia na Okresný úrad Spišská Nová Ves Odbor životného prostredia, ktoré vydá stanovisko. Vzhľadom na to, že NP Slovenský raj je chránenou prírodnou rezerváciou je povolenie na splavovanie vydané len vo výnimočných prípadoch.

   Lyžovanie :

Lyžovanie na území Slovenského raja sa sústredilo do stredísk vybavených osobnými horskými dopravnými zariadeniami. Ide o strediská Čingov-Džurkovec, Dobšiná, Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Dobšinská Maša, Geravy, Hnilčík-Mráznica.